Projekt

Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Med hjälp av bidrag från Arvsfonden samt Svenska Golfförbundet genomför Strömsholms golfklubb under året ett projekt för att utveckla ett nytt övningsområde, som ska vara tillgängligt för alla - även för den som är funktionshindrad! Här nedan finns en närmare beskrivning av projektet.


Projektbeskrivning

Projektnamn Handikappanpassat övningsområde för golf
ProjektägareStrömsholms golfklubb
ProjektledareBengt Eriksson
Projekttid2014-10-01 - 2015-09-30

Bakgrund

Projektidén kom till när några av föreningens ungdomar drev ett integrationsprojekt för några år sedan. Projektet gick ut på att ensamkommande flyktingungdomar fick prova på golf. Våra juniorer fungerade som handledare vid träningstillfällena. Tankarna växte då fram att vi behöver nå ut till fler målgrupper och göra golfbanan mer attraktiv. För att nå framgång i att rekrytera nya medlemmar vill vi kunna erbjuda en träningsvänlig och inbjudande golfanläggning. Flickor är underrepresenterade i hela golf-Sverige. Funktionshindrade har svårigheter att komma ut på golfbanorna. Integrering av nyanlända svenskar i samhället är bristfällig. Här kan vi göra skillnad!

 

Syfte

Nyskapande - utveckling i golfklubben

Vi vill fortsätta utveckla vår golfverksamhet och rekrytera nya ungdomar till klubben. Vi vill söka nya målgrupper och få dessa intresserade av golf.
En viktig faktor för att vi ska lyckas är att vi förbättrar övningsområdet. Vi har genom samarbete med markägare och arrendator (av näraliggande mark) lyckats byta till oss ny mark mot delar av vår drivingrange.

Handikappanpassning

En av våra samarbetspartners, omsorgen i Hallstahammars kommun, är en av de nya målgrupper, som vi vill satsa på. Det nya träningsområdet gör det möjligt för personer, som sitter i rullstol, att beträda greenerna. Vi har ett klubbhus på området, som redan är handikappanpassat. Vårt tidigare samarbete med ensamkommande flyktingungdomar vill vi återuppta, när vi har tillgång till mer anpassade träningsytor.

 

Mål

Vi vill anlägga en stor konstgräsgreen med utslagsplatser samt bunkrar från olika avstånd.
Konstgräset gör att vi kan tillåta rullstolar och andra hjälpmedel på greenen, utan att den tar skada.Vi kommer att få tillgång till träningsytor, som ger möjlighet till större variation för bra golfträning. Vi kommer att kunna starta säsongen så snart snön är borta. Vi räknar med att dessa förbättringsåtgärder ska ge oss möjlighet att utöka verksamheten med de nya målgrupperna samt att förbättra våra nuvarande träningsmöjligheter.

Finansiering

Bidrag från Arvsfonden 471 tkr
Bidrag från Sv Golfförbundet100 tkr
Egna medel50 tkr
Summa 621 tkr

Invigning

Invigning av det nya övningsområdet beräknas ske kl 14.00 den 15 augusti 2015.