Medlem

Medlemsavgifter  2017
Avgifterna är fastställda enligt ordinarie höstårsmöte i Strömsholms Golfklubb
den 25 januari 2017.

Närmedlem seniorer:             3 400 kr

Äldre juniorer, 22-26 år:       2 000 kr

Juniorer, 16-21 år:                  1 200 kr

Ungdomar
upp till 15 år:                           800 kr


Distansmedlem:            1 250 kr    
Mantalsskriven 10 mil eller mer från Strömsholm.
Betalar alltid ordinarie greenfee alla veckans dagar.
 För år 2017 gäller att Distansmedlem erhåller 4 st greenfeebiljetter.

Greenfeemedlem:

1 250 kr

Betalar alltid ordinarie greenfee alla veckans dagar.
För år 2017 gäller att Greenfeemedlem erhåller 4 st greenfeebiljetter.

Passiv medlem:

250 krOBS! Strömsholms golfklubb har ingen kapitalinsats, ingen spelrättsavgift, ingen inträdesavgift, ingen aktie, inga som helst andra avgifter för att bli medlem.
Om du mot förmodan vill gå ur klubben så har du inte låst fast några pengar eller köpt på dig spelrätt som du själv får sälja till dagspris.

Mälarbadens golfklubb:

Närmedlem, junior, ungdom och knatte spelar helt fritt alla vardagar på Mälarbadens GK. På lördagar/söndagar och helger betalar du 100 kr i greenfee som senior, övriga 50 kr.
http://www.malarbadensgk.se/