Klubben

Styrelsen 2020

Per- Anderz (PA) Eldenfalk, ordförande Inger Danred, v. ordf. Ulf Knutsson, kassörEva-Pia Nordfeldt
Eilert Alm, ledamot Anna Nyrén, ledamot

Helena Holmgren, ledamot   

Johan Wiklund, suppleant

Anders "Acke" Andersson, suppleantBanpersonal Greenkeeper Sören Szilagyi, banarbetare Jan Lundkvist
Kansli och cafeteria Gunnar Jonsson, Inger Hedström
Valberedning Lars Mellin, Siv Johansson, Gisela Löfstrand
Protokoll höstårsmöten 2018-11-22
Stadgar 2012-03-29 
Historik - Första protokollet
- Klubbens historia
- Klubben fick Hallstahammars kommuns idrottsstipendium 2006 (10 000 kr)
- Klubbhuset byggdes om och till 2007
- Strömsholms golfklubb erhöll år 2008 Hallstahammars kommuns miljöpris som mottogs av klubbens ordförande Lars Andersson och Miljökommitténs ordf. Tuomo Räsänen.
- Utbyggnad av övningsområdet med stöd av Arvsfonden 2015
- Ordförande/Hedersmedlemmar
- Klubbmästare fr o m 2001
Försäkring Folksam: försäkringsvillkor

 

                   

Klubbkalender
Klicka + tecknet nederst till höger för att prenumerera på kalendern i din egen dator. Om du använder en privat inloggning på Google/Gmail så kan du behöva logga ut från den innan du kan se vår kalender