Klubben

Styrelsen 2018

Per- Anderz (PA) Eldenfalk, ordförande Inger Danred, v. ordf. Ulf Knutsson, kassörAnders Randelius, sekr. Eilert Alm, ledamot Joachim Svärdh, ledamotHarri Bahrman, ledamot Berith Westlund, suppleant Anna Nyrén, suppleant
 

Arbetsutskott
Banpersonal Greenkeeper Sören Szilagyi, banarbetare Jan Lundkvist
Kansli och cafeteria Gunnar Jonsson, Inger Hedström
Valberedning Lars Mellin, Siv Johansson, Gisela Löfstrand
Protokoll höstårsmöten 2016-11-24, 2015-11-19
Stadgar 2012-03-29 
Historik - Första protokollet
- Klubbens historia
- Klubben fick Hallstahammars kommuns idrottsstipendium 2006 (10 000 kr)
- Klubbhuset byggdes om och till 2007
- Strömsholms golfklubb erhöll år 2008 Hallstahammars kommuns miljöpris som mottogs av klubbens ordförande Lars Andersson och Miljökommitténs ordf. Tuomo Räsänen.
- Utbyggnad av övningsområdet med stöd av Arvsfonden 2015
- Ordförande/Hedersmedlemmar
- Klubbmästare fr o m 2001
Försäkring Folksam: försäkringsvillkor

 


                   

Klubbkalender
Klicka + tecknet nederst till höger för att prenumerera på kalendern i din egen dator. Om du använder en privat inloggning på Google/Gmail så kan du behöva logga ut från den innan du kan se vår kalender