måndag 16 mars 2020

Inställt vår-årsmöte

Med anledning av den förhöjda risknivån för spridning av Coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in vårårsmötet den 19 mars. Vi återkommer med nytt datum så snart det är möjligt.
Du kan läsa mer om Svenska Golfförbundets riktlinjer för klubbar här.
Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med aktuell information om coronaviruset och här finns också ett fråge-svar-dokument.

Styrelsen på Strömsholms GK