onsdag 25 mars 2020

Information från Oldboys

  • Den årliga Kickoffen som var planerad till den 21/4 ställs tyvärr in.
  • Antikrundan som vi spelar på tisdagar kommer vi att återkomma till när uppstart kan ske.
  • Vårresan som är planerad till 12-13/5 vet vi inte om den går att genomföra. I avvaktan på besked om detta kan man lämna intresseanmälan till Lars Olah (tfn 070-6593507) så återkommer vi om genomförandet är möjligt.
Med hopp om att hälsoläget förbättras snart - Hälsningar

Oldboyskommittén