måndag 30 mars 2020

Fantastiskt jobb av klubbens medlemmar - stort tack!


Våra frivilligarbetare på Strömsholms Golfklubb startade redan i höstas med förbättringsarbeten på banan och har fortsatt med arbetet under hela vårvintern. En mycket bra uppställning från våra medlemmar – mellan 10 och 18 medlemmar vid varje tillfälle! Det har hänt mycket på banan och inte minst sådant som skulle märkas om det inte var åtgärdat. Ett par stora träd har blåst omkull, bl.a. den stora pilen till vänster före 5:ans green. Träden är ”omhändertagna” och bortforslade. Röjningsarbete, bunkerförbättringar, bortforsling och eldning av allt sly, rensning av div. skräp runt klubbhus och maskinhall, förbättringsarbete på parkeringen vid drivingrangen m.m. Arbetet fortsätter.


Greenerna täcktes i lördags (28 mars) för att ge grästillväxten en extra skjuts. Banan kommer att öppnas i närtid och vi återkommer om exakt tid.

Tack ALLA för ett fantastiskt jobb - snart är vi igång!

/Bankommittén