söndag 15 september 2019

FUNKTIONÄRSGOLF 28 SEPTEMBER


Lördagen 28 september är det dags för årets funktionärsgolf - start kl 10:00.
Som funktionär på Strömsholms GK har du en betydelsefull roll genom den tid och det engagemang som du bidrar med till klubbens verksamhet. Strömsholms GK vill tacka dig för årets insatser genom att bjuda in till en funktionärsgolf.
Du som under året arbetat för klubben m t.ex. banan, golfskolan, golfveckan, cafét, de olika kommittéerna, styrelsen, som ledare etc. är VÄLKOMMEN ATT DELTA.
Tävlingskommittén ordnar en överraskningstävling. Efter målgång äter vi och har trevligt tillsammans.

Anmäl dig till kansliet senast 25 september kl 16:00 genom mail: kansli@stromsholmsgolf.se eller telefon: 0220 - 400 30.

Välkomna!

Tävlingskommittén/Medlemskommittén