torsdag 11 april 2019

Nystartat samarbete med Surahammars GK

Avsiktsförklaring - Surahammars Golfklubb och Strömsholms Golfklubb har under hösten 2018 och vintern 2019 haft en dialog om samverkan.

Ett första steg är en överenskommelse om att Surahammar GK får anställa Strömsholms GK banchef Sören Szilagi på 35 % från 1 mars till 31 oktober 2019.

Klubbarna är överens om att försöka hitta ett långsiktigt samarbete som gynnar bägge parter på bästa sätt. Strömsholm med sin 9-hålsbana som öppnar tidigt på säsongen, och Surahammar med sin 18-hålsbana, kompletterar varandra på ett bra sätt och avståndet mellan klubbarna är relativt kort.

Vi ser en möjlighet att kunna dela resurser, både banmässigt och administrativt, dela maskiner, skapa mervärden för våra medlemmar och minska kostnaderna på sikt för att klara framtidens utmaningar.

En fullvärdig medlem på Strömsholms GK kommer under säsongen 2019 kunna komplettera med ett vardagsmedlemskap på Surahammars GK för 1600 kr.

För fullvärdig medlem i Surahammars GK gäller motsvarande, vardagsmedlemskap kan lösas på Strömsholms GK men då för 1300 kr.

Har du frågor eller funderingar, kontakta:

Pa Eldenfalk – ordförande Strömsholms GK, tel 070-5594450