tisdag 5 mars 2019

Inbjudan till Regelkurs, Golfens Regler 2019

Inbjudan till Regelkurs på Strömsholms GK. Golfens Regler 2019.

Härmed bjuds alla medlemmar in till regelkurs på klubben. Så att alla ska få sittplats vid varje kurstillfälle så begränsar vi antalet deltagare till 30. Anmälan till vald kurs kan ske per telefon till Kansliet 0220-400 30. Eller per e-post kansli@stromsholmsgolf.se

Kurstillfällen är följande:
Kurs 1 Tisdag den 12 mars kl. 18:00
Kurs 2 Torsdag den 14 mars kl. 18:00
Kurs 3 Tisdag den 19 mars kl. 18:00
Kurs 4 Torsdag den 21 mars kl. 18:00
Kurs 5 Onsdag den 3 april kl. 18:00 Kursen endast för damer, i samarbete med Damkommittén.
Kurs 6 Tisdag den 9 april kl. 18:00

Kurstid är ca. 3 tim med fika och bensträckare.
Om intresset är så stort att alla kurserna blir fullbokade, kan fler tillfällen arrangeras!
Den nya regelboken kostar 31 kr från förlaget och kommer att säljas till kursdeltagarna för 30 kr. Klubben kommer att ha Regelböcker till försäljning från kansliet under säsong till något förhöjt pris för klubbens gagn och välfärd.

Anders Randelius och Lars Göran Åkerstedt