lördag 29 september 2018

Funktionärsgolf - 6 oktober 2018


Lördagen den 6 oktober är det dags för årets funktionärsgolf - Observera nytt datum!

Som funktionär på Strömsholms GK har du en betydelsefull roll genom den tid och det engagemang som du bidrar med till klubbens verksamhet. Strömsholms GK vill tacka dig för årets insatser genom att bjuda in till en funktionärsgolf.
Du som under året arbetat för klubben m t.ex. banan, golfskolan, golfveckan, cafét, de olika kommittéerna, styrelsen, som ledare etc. är VÄLKOMMEN ATT DELTA.

Tävlingskommittén ordnar en trevlig tävling över 18 hål. Efter målgång äter vi och har trevligt tillsammans.
Anmäl dig till kansliet senast 1 oktober kl 16:00 genom mail: kansli@stromsholmsgolf.se eller telefon: 0220 - 400 30.

Välkomna!

Tävlingskommittén/Medlemskommittén