lördag 26 maj 2018

Ny lagstiftning - GDPR


Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla som lag. Den ersätter PUL personuppgiftslagen). Den nya lagstiftningen påminner mycket om den nuvarande men kraven på hur vi som förening behandlar dina personuppgifter skärps. Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med vår hantering av personuppgifterna, läs gärna vidare så får du veta mer om hur vi arbetar.

Ett av syftena med GDPR (General Data Protection Regulation) är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. Den innehåller även regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter (artikel 5).

Ett annat syfte med den nya lagstiftningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU. Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Strömsholms Golfklubb är föreningen (878001-6872).

Vad är personuppgifter?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är:
• namn
• personnummer
• adress
• telefonnummer
• e-postadress
• bilder med mera

Vad använder vi uppgifterna till?
Vår behandling/användning av personuppgifter som lämnats av dig som medlem eller gäst till golfklubben, är till för att hantera ditt medlemskap eller för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som gäst/tävlande. Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter är:
·       när du registrerar dig som medlem golfklubben
·       när du har anmält dig till en tävling som vi arrangerar
·       När du deltar på en kurs eller utbildning som klubben arrangerar
·       När du som greenfeegäst anmäler dig för spel på vår bana.

Här kan du läsa mer om hur vi på Strömsholms GK hanterar dina personuppgifter.

Hur behandlar vi uppgifterna?
I lagen finns regler om hur personuppgifter får behandlas. Det finns grundläggande principer för behandling och krav på rättslig grund, det vill säga att uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.  Vi måste ha ett tydligt ändamål och syfte för att kunna lagra uppgifterna.

De ska vara korrekta, uppdaterade och förvaras i en säker miljö. Ett exempel på en laglig grund är ett avtal. Vi lämnar ibland ut dina personuppgifter till samarbetspartner. Till exempel, om du tecknar en hemförsäkring med försäkringsbolaget som vi samarbetar med behöver vi dela dina uppgifter så att du blir försäkrad. Vi kan även behöva lämna ut dina uppgifter till olika entreprenörer för arbeten som vi själva inte utför.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året, efter skriftlig ansökan få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Cookies på webbplatsen
En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator. Vid besök på Strömsholms golfklubbs webbplats skickas cookien mellan användarens dator och webbplatsens server för att bland annat underlätta navigering. Webbplatsen använder även cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära. På Strömsholms golfklubbs webbplats används för närvarande bara den temporära typen, så kallade sessionscookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla Firefox m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen kan begränsas. Sessionscookien försvinner efter avslutat besök.

Enligt lagen ska den som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Allmän information om cookies och om lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Vad sker när vi inte behöver ha uppgifterna längre?
Gallring av personuppgifter sker direkt efter det att ett t.ex. en kurs eller utbildning är genomförd eller att medlemskapet med golfklubben avslutas. Vid begäran om utträde ur golfklubben så raderas uppgifterna omgående. Uppgifter på Min golf.se kan du själv uppdatera. Kontakta Svenska Golfförbundet för mer information om vilken statistik som sparas inom Golfens IT-system.

Kontakta kansliet eller klubbens ordförande för mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Styrelsen

Strömsholms Golfklubb