onsdag 2 maj 2018

Inspirerande kväll på Strömsholms GKDet blev en lyckad och inspirerande kväll för Strömsholms GK:s medlemmar.
Ett 50-tal medlemmar samlades på Westerqwarn konferens för att låta sig inspireras av bland annat Joakim Björkman och Anders Juhlin.
Joakim inledde kvällen med att berätta om sin historia i livet och vilken betydelse golfen haft- och fortfarande har för honom. Samtalet blandades med stundens allvar och skratt från händelser som Joakim delade med kvällens gäster.

Kvällen fortsatte med att klubbens PRO Anders Juhlin gav tips på olika framgångsnycklar till en bättre golfare. Ta en sak i taget, närspelets betydelse och att göra träningen rolig var några av ledorden. Därefter tog klubbens ordförande Pa Eldenfalk ordet och berättade om "saker på gång" i Strömsholms GK. Kvällen avslutades med gruppdiskussioner kopplat till vad som kan utvecklas och förbättra vår redan så fina klubb. Många bra inspel från klubbens medlemmar som har stor betydelse för det fortsatta arbetet.
Stort tack till våra gäster Joakim och Anders och ett stort tack till alla medlemmar som kom och bidrog till att kvällen blev så bra som den blev.

Snart öppnar banan och vi får möjlighet att dra nytta av allt vi lärt oss ikväll!Kvällens värd: Medlemskommittén