onsdag 31 januari 2018

Styrelsen i Strömsholms GK - 2018

Styrelsen för 2018: från vänster: Anders Randelius, Inger Danred, Anna Nyrén, Per-Anderz (PA) Eldenfalk, Berit Westlund, Ulf Knutsson och Joachim Svärdh. Ej på bild: Eilert Alm och Harri Bahrman.

Den 25 januari samlades ca 50 medlemmar i Strömsholms GK för att delta i det något försenade höstårsmötet. I samband med mötet presenterades bland annat det föregående årets verksamhet och ett par nyval till styrelsen gjordes. Till den nya styrelsen för verksamhetsåret 2018 valdes:
Ordförande
Per- Anderz (PA) Eldenfalk

Ledamöter
Harri Bahrman
Eilert Alm
Anders Randelius
Ulf Knutsson
Joachim Svärdh
Inger Danred

Suppleanter
Berith Westlund
Anna Nyrén

En presentation av den nya styrelsen publiceras på hemsidan inom kort.