måndag 21 augusti 2017

Funktionärsgolf 2017

Lördagen den 23/9 kl 09:00 är det dags för årets funktionärsgolf.
Som funktionär på Strömsholms GK har du en betydelsefull roll genom den tid och det engagemang som du bidrar med till klubbens verksamhet. Strömsholms GK vill tacka dig för årets insatser genom att bjuda in till en funktionärsgolf. 
Du som under året arbetat för klubben m t.ex. banan, golfskolan, golfveckan, caféet, de olika kommittéerna, styrelsen, som ledare etc. är VÄLKOMMEN ATT DELTA.

Tävlingskommittén ordnar en trevlig tävling över 18 hål. Efter målgång äter vi tillsammans och har lite prisutdelning.
Anmäl dig till kansliet senast 17/9 kl 16:00 genom mail: kansli@stromsholmsgolf.se eller telefon: 0220 - 400 30.

Välkomna!


Tävlingskommittén/Medlemskommittén