onsdag 14 juni 2017

Bankonferens inställd!

På årsmötet i mars inbjöds till en bankonferens den 20 juni angående eventuell förändring av läget för greenen på hål nr 7.

Länsstyrelsen i Västmanland, Hallstahammars kommun och den lokala Naturskyddsföreningen har alla godkänt den nya greenplaceringen. Dock visade det sig, vid genomförd markundersökning, att våtmarken där är bottenlös ner till åtminstone 5 meters djup. Detta innebär att förutsättningarna för bygget inte finns.

Därför inställs bankonferensen den 20 juni.

Styrelsen