fredag 25 november 2016

Medlemsavgifter för 2017 är justerade

Medlemsavgifter för 2017 är justerade. Avgifterna är fastställda enligt ordinarie höstårsmöte i Strömsholms Golfklubb den 24 november 2016, se fliken "Medlem".