tisdag 1 december 2015

Höstårsmötet 2015

På höstmötet i klubbhuset den 19 nov 2015 deltog 34 medlemmar.  Ordföranden inledde kvällen med att rapportera om kommittéernas verksamhet under 2015. Vad höstårsmötet sedan beslutade om finns med i protokollet.

Vårens årsmöte kommer att äga rum den 17 mars.