torsdag 25 juni 2015

Träning i golfskolan

Grupperna tränar olika moment med sina ledare som stöd. Klubbens pro, Anders Juhlin, instruerar varje grupp i olika tekniker. Varje grupp har också en teorilektion varje dag - utom på fredagen, då det blir tävlingsspel på banan i Skandia Cup!
Många bollar behöver man på rangen!
Putträning på övningsgreenen