söndag 14 december 2014

Tredje advent 2014 – treans vintergreen


Golfklubborna får vila några månader till, även om det ser grönt och inbjudande ut på golfbanan. Våra mest energiska gäster för tillfället är herr och fru Bäver, som röjer i sluttningarna ner mot vattnet. Tur för klubben att vi även har energiska medlemmar och banpersonal, som städar upp efter marodörerna – tack!

På höstårsmötet i november berättade vi bl.a. om vårt nya övningsområde, som ska byggas under våren och stå klart för invigning i mitten av augusti. Strömsholms golfklubb har blivit beviljade 461 000 kr från Allmänna arvsfonden och 100 000 kr från Svenska Golfförbundet för byggnation av övningsområdet. Projektet innebär, att klubben kommer att bygga ett handikappanpassat övningsområde med en stor konstgräsgreen och utslagsplatser av konstgräs. Vi vill genom handigolfen bjuda in nya målgrupper till föreningen och med det skapa en attraktiv mötesplats.

Det kommer att krävas en del ideellt arbete under mars-april, för att området ska bli så bra som möjligt och för att vi ska kunna hålla oss inom de ekonomiska ramarna. Vi återkommer med tider om när vi behöver kraftsamla för att fullborda projektet.

Svinga lugnt och God Jul och Gott Nytt År!
Bo Eriksson, ordförande