söndag 12 oktober 2014

Medlemsundersökning 2014 - sammanställning

Under hösten gick styrelsen i Strömsholms golfklubb ut med en medlemsundersökning, som 78 av våra drygt 500 medlemmar svarat på. Vi tackar er, som tog er tid till att ge styrelsen lite feed-back - det hjälper oss när vi ska fortsätta med vår utveckling av golfklubben!

Sammanfattning

1. Vad tycker du är viktigast?

Bana, kvalitet/finish
33
42 %
Bana, layout
13
17 %
Träningsområden
20
26 %
Klubbhusområde
1
1 %
Maskinhallsområde
1
1 %
Övriga
10
13 %
2 Medlemsavgiften är

för hög
10
13 %
lagom
67
86 %
för låg
1
1 %

3 Apropå tävlingsverksamheten....

Vill ha fler tävlingar!
9
12 %
Det är tillräckligt många tävlingar
64
82 %
Vill ha färre tävlingar!
5
6 %

 

4 Servicen till medlemmarna är...

Mycket bra
40
51 %
Tillräcklig
32
41 %
Mindre bra
6
8 %


5 Informationen till medlemmarna är...

Mycket bra
38
49 %
Tillräcklig
35
45 %
Mindre bra
5
6 %

 

6 Stödet till nya medlemmar (om du är ny medlem!) är...

Mycket bra
9
12 %
Tillräckligt
24
31 %
Mindre bra
5
6 %


7 Vad anser du om innehållet i de utbildningar klubben anordnar?

Mycket bra
23
29 %
Godtagbart
22
28 %
Mindre bra
2
3 %

 

8 Vad anser du om banans kondition avseende fairways?

Mycket bra
51
65 %
Bra
27
35 %
Mindre bra
0
0 %


9 Vad anser du om banans kondition avseende greenområden?

Mycket bra
56
72 %
Bra
18
23 %
Mindre bra
4
5 %

 

10 Vad anser du om banans kondition avseende greener?

Mycket bra
55
71 %
Bra
22
28 %
Mindre bra
1
1 %


11 Vad anser du om banans kondition avseende bunkrar?

Mycket bra
13
17 %
Bra
38
49 %
Mindre bra
27
35 %

 

12 Vad anser du om vår cafeteria?

Mycket bra
11
14 %
Bra
50
64 %
Mindre bra
17
22 %


13 Alternativa tee

Ja
52
67 %
Nej
26
33 %

 

14 Alternativa tee

Ja
29
37 %
Nej
29
37 %

15 Vad anser Du om samarbetet med Mälarbadens och Stjernfors golfklubbar?

Mycket bra
25
32 %
Bra
40
51 %
Mindre bra
12
15 %

 

17 Hur många rundor spelar du per år?

1-10
14
18 %
11-20
16
21 %
Mer än 20
48
62 %

18 Vad har du för handicap?

0-10
3
4 %
11-20
28
36 %
20-30
25
32 %
Mer än 30
22
28 %