onsdag 20 augusti 2014

Medlemsundersökning 2014

Syftet med enkätundersökningen är att uppdatera klubbens mål och riktlinjer. Resultatet  kommer att vara vägledande för styrelsen vid upprättande av verksamhetsplaner, budgetar etc.

Om du har frågor kan du vända dig till Bo Eriksson, 070 230 26 58.

Här hittar du enkäten

Vi vill gärna ha ditt svar före den 31 augusti.

Tack för din medverkan!