fredag 4 april 2014

Banan öppnar lördag 5 april klockan 13.00

Ja, så var det då äntligen dags, efter gediget arbete från personalen plus ideella arbetsinsatser kan vi öppna vår fantastiska golfbana.

Lägg följande information på minnet;

1.   Det är bollränna / pegränna som gäller för alla under hela april.
      (Avvikelse kan förekomma vid Antikrundan mm)
2.   Man ska inte boka tid via "GIT:en" / min golf.se / per telefon etc. Tidbokning
      drar vi igång torsdag 1 maj.
3.   Cafét öppnar längre fram och kansliet är öppet måndag till fredag i nuläget.
4.   Jan Lundkvist, Carina Efstathiou, Sören Szilagyi, Inger Hedström och Gunnar Jonsson
      kommer att göra allt sitt bästa för att Ni medlemmar och gäster ska få så roligt och trevligt
      som möjligt på golfklubben.

Hälsningar
STRÖMSHOLMS GOLFKLUBB
Gunnar Jonsson