onsdag 26 mars 2014

Kick Off tisdag 22 april för Oldboys

När:     Tisdag den 22 april klockan 10.00
Var:     Strömsholms GK, klubbhuset och bana.
Hur:     Öppet hus för klubbens oldboys.

Klockan 10.00 Klubbhuset
* Presentation av Oldboyskommittén 2014
* Info om föregående år och årets program, Antikrundan
* Info om eventuella förändringar på banan
* Info om klubbens tävlingsprogram, Micke Johansson
* Info om den berömda vårresan
* Eventuellt bildande av arbetsgrupper för insatser av banskötsel
* Ansvariga seriespel H 65 och H 75
* Kaffe och smörgås serveras

Klockan 11.30 (cirka) Spel, om banan är öppen eller ranchövning

Välkomna hälsar
Oldboyskommittén