torsdag 11 juli 2013

TIDSBOKNING UNDER GOLVECKAN 2013

Under Golfveckan den 15 - 20 juli gäller följande:

All tidsbokning Måndag - Torsdag sker via skriven bollränna hela dagen.
Dom som tävlar, Greenfeegäster och dom som inte vill tävla har samma tidsbokningsregler.

För allas bästa skall alla in på kansliet först, det är härifrån den skrivna bollrännan styrs.
Ingen förtidsbokning kan ske via inloggning i "Min Golf".

Fredag - Lördag finns startförbud inlagt och ledig tid går att bokas som vanligt.

Information och regler för Golfveckan finns under fliken tävling på hemsidan, se länken:

"Golfveckan 2013"

Där finns även länkar inlagda för regler/spelform för respektive dag.

Välkomna!

Micke J // TK, Ann, Janne, Ulrika, Pär-Håkan, Inger, Gunnar, Sören och Carina