fredag 31 maj 2013

TÄVLINGAR // HANDICAP

För kommande tävlingar skall samtliga deltagare ha ett exakt tävlingshandicap (ETH) för att räknas med i våra tävlingar, annars försvinner dessa personer ur resultatlistan och deltager utom tävlan.

Till kommande tävling "Proofdoor-slaget" söndagen den 2 juni 2013 skulle egentligen inte 6st lag få deltaga.

Tillse att alla deltagare har ett ETH-HCP (dvs. minst 4st registrerade HCP-ronder)  innan tävlingsdeltagande annars deltager dessa utom tävlan.

Micke J
HCP//TK-ansvarig