torsdag 2 maj 2013

Regelkurs för Oldboys

1. Grundkurs
    Måndag 6 maj  09.00 - 12.00 alternativt
    Onsdag 8 maj  09.00 - 12.00
    Studiematerial Regelboken

2. Fortsättningskurs
    Måndag 13 maj  09.00 - 12.00 alternativt
    Onsdag 15 maj   09.00 - 12.00
    Studiematerial Regelboken, Decisionboken

För de som går grundkursen och sedan vill gå fortsättningskursen ges möjlighet att köpa Decisionboken för ca 100 - 130 kronor.

Anmälan till Gunnar på kansliet.