torsdag 18 april 2013

Strömsholm - Kolbäck, gång- och cykelväg

Under den närmaste veckorna påbörjas de geotekniska undersökningarna av marken mellan Kolbäck och Strömsholm för byggnation av en cykel- och gångväg. Golfklubben kommer under våren 2013 att delta i möten med Trafikverket och WSP (konsultföretag som är vägprojektör för objektet).

Cykelvägen kommer att byggas på marken öster om väg 252 med byggstart hösten 2014. Det innebär att en del av ruffen på hål nummer 6 kommer att tas i anspråk. Vid möte med Trafikverket och WSP kommer vi från golfklubben att bevaka klubbens intressen. Frågor om säkerhet, dränering och ev. planteringar av träd och buskar kommer att tas upp. Om du som medlem i golfklubben har synpunkter eller frågor kring projektet kan du höra av dig till någon i miljökommittén (Bo Olsson, Tuomo Räsänen och Anders Randelius).

Se för övrigt Planläggningsbeskrivning och kartunderlag från Trafikverket.