onsdag 8 augusti 2012

Drivingrangen

Hans Wiberg som ansvarat för drivingrangen i många år kommer nu att varva ned och Golfklubben behöver därför hjälp. Vi söker någon klubbmedlem som är intresserad av att ta ansvar för vår drivingrange. I uppgiften ingår att se till att bollarna plockas och att bollautomaterna fylls på och töms på polletter och 10-kronor.

Drivingrangen är viktig för klubbens utbildning av nya medlemmar,  våra juniorer och är betydelsefull för de som besöker oss.

Intresserade kan vända sig till Kansliet, 0220 - 400 30