tisdag 6 mars 2012

Rangen öppnade redan fredag den 9 mars

Rangen har redan öppnat. Med hjälp av 10-kronorsmynt kan rangebollar köpas och årets
träning komma igång på allvar inför stundande golfsäsong. Kom ihåg att kansli och café enbart är öppet måndag, tisdag och onsdag under mars månad.


Hälsningar
STRÖMSHOLMS GOLFKLUBB
Gunnar Jonsson