tisdag 21 juni 2011

Golfskola V26.

Golfskolan närmar sig med stormsteg. Efter många turer så blev det 22 st elever 9-15 år. Se gruppindelning.Gruppindelning golfskola. Eftersom det endast var fem (5) flickor så bildade de en egen grupp. I varje grupp finns en utomstående gruppledare Daniel Karlsson, Joakim Eriksson, Johan Ljungkvist, David Åström och Sebastian Meglic dessa tillhör klubbens duktiga juniorer och är runt 16 år gamla alla, de tillhör även Anders Juhlins (klubbens Pro) grupp, klubbens Pro kommer att finnas med dagligen. Dessa gruppledare kommer att följa "sin" grupp hela veckan.
Teorin tar Anders Randelius och Bo Olsson hand om.
Vi har även gjort en preliminär dagsplanering se. Dagsplanering. Denna planering kan förändras beroende på framför allt väder och vind. Vi räknar med att alla skall gå ut och känna på att spela på banan redan på tisdagen.
Viktigt är att klubben har erhållit fullständig betalning senast under V25. Viktigt är också att blanketten med kontaktuppgifter till målsman samt ev. allergier och medicineringar lämnats in till kansliet senast före golfskolans start den 27 juni. Blankett.
Se även tidigare utskickat informationsbrev. Informationsbrev.
Klubben har tyvärr inga klubbor för utlåning.

Har du några frågor så kontrakta huvudansvarig Lasse Andersson på 070-438 18 89.