måndag 20 juni 2011

Golfresa 10 dagar hösten 2011.

Bengt Mattssons reseservice Hemsida. har under mer än 12 år anordnat resor för golfarna från Fullerö GK.
Nu erbjuder han även golfspelare från Strömsholms GK att följa med på en kombinerad golf- och turistresa i höst, vi spelar inte bara golf utan får även möjlighet att bese de två storstäderna Prag och Berlin. Priser och detaljprogram se mer under Golfresa.
Läs mer om Konopiste