torsdag 26 maj 2011

Golfskolan V26.

25 st. ungdommar 9-15 år är nu anmälda till golfskolan som pågår hela V26.
Under V22 kommer alla som anmält sig att få ett brev med vad som gäller under veckan.
Betala in avgiften på 700kr snarast till bankgiro 5035-6583 och skriv namn på den som är anmäld samt personnummer med alla 10 siffrorna.
Det finns ännu platser kvar så passa på att anmäl dig snarast!


GOLFSKOLA.Strömsholms golfklubbs golfskola 2011 den 27 juni -1 juli. Deltagare: Pojkar och flickor max 40 st. 9-15 år.
Du får lära dig golfens grunder i både teori som praktik. Vi följer SGF:s och PGA:s utbildningssystem ”Grönt kort på väg till hcp 36”. Under golflektionerna får du lära dig grunderna i golfspelet och du får tillfälle att öva alla sorters slag på teorikurserna får du lära dig golfvett och golfregler. Kursen pågår måndag till och med fredag kl. 09.00 – 15.00 med mellanliggande lunch.

Deltagarna delas in i 5-6 grupper ( ca. 6-8 i varje grupp). Deltagarna kommer att gå mellan olika stationer. Drivingrange, puttning, bunker och teori. Teorilektionerna sker både ute på banan som i klubbhuset med bland annat dator och DVD som hjälpmedel. Redan dag två skall man få prova på att gå ut på banan och spela något eller några hål.

Klubbens Pro. Anders Juhlin kommer att finnas med hela tiden och kommer att ta hand om eleverna vid minst en station per dag. I övrigt så kommer personal från klubben att finnas vid stationerna vid varje tillfälle. På fredagen kommer samtliga att spela upp ute på banan och att skriva ett prov.

Kostnad: 700 krDå ingår smörgåslunch/och/eller varm korv, mjölk varje dag (5 dagar). Dricka/läsk under lektionstid ingår ej.
Du får också klubbmedlemskap i Strömsholms golfklubb för resten av året så du kan fortsätta att spela golf på Strömsholms GK.
OBS! Du erhåller inget Golf-ID, vill du spela på andra banor så måste du teckna fullvärdigt medlemskap i Strömsholms golfklubb eller någon annan klubb som tillhör Svenska golfförbundet.

Anmälan görs till Lasse Andersson
epost eller 070-438 18 89.
När kursen är fulltecknad (40 st) upprättas en reservlista.

Inbetalning av hela beloppet skall göras till bankgiro 5035-6583 senast 13 maj 2011.
Betala senast den 13/5 annars går platsen till anmälda på reservlista.

Både vid anmälan via mail som vid inbetalning skall det stå ”Golfskola V26 2011” samt namn, adress, telefon och hela personnumret på den anmälde (10 siffror). Dessutom skall uppges namn och kontaktuppgifter på målsman.

Avbeställning skall ske skriftligt via mail.

Vid sjukdom eller olycksfall återbetalas 400 kr.

Transport till och från Strömsholms golfklubb står varje målsman för, eleverna skall vara på plats i god tid på morgonen samt avhämtas omgående efter kursdagens slut.

Välkomna till en givande golfvecka!