tisdag 1 mars 2011

Skrivmallar

För att hålla sidan snygg och fräsch så är det bra om man använder de textformat som finns inbyggda istället för att hitta på egen stil varje gång man skriver. Då blir det lite "julgran" över sidan och det ser genast mer amatörmässigt ut.

1. Om du klistrar in text från ett annat program så är det bra om du först tar bort den formatering som kan ha följt med. Markera all text och klicka på knappen "Ta bort formatering". Därefter så är all text neutralt inställd.

2. Formatera din text så enkelt som möjligt. Använd fetstil för att markera något ord. Använd inte understrykning av ord eftersom detta ser ut som en klickbar länk på webben.
Använd inte dessa formateringsknappar för då blir det "julgran":

Använd den här menyn för att ställa in textformat. Ställ markören mitt i meningen och välj sedan ett format.

Normal = vanlig text
Mindre rubrik
Underrubrik
Rubrik

3. Använd inte punkter i inläggens huvudrubrik

4. Så här ser grundformaten ut:

Det här är vanlig brödtext utan formatering (Normal).
Det här är vanlig brödtext med några ord i fet stil.

Det här är "Mindre rubrik"

Det här är "Underrubrik"

Det här är "Rubrik"


Tabeller 1

Det finns ingen inbyggd tabellredigerare i Blogger men man kan använda en förinställd mall som grund. Om du behöver en tabell till ett inlägg kan du använda den nedan som en start. Kopiera hela tabellen nedan och klistra in i ditt nya inlägg.

Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3 Rubrik 4 Rubrik 5
cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 cell 5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
cell 1 Här är sista raden i tabellen cell 3 cell 4 cell 5

Tabeller 2

Ett enklare (men fulare) sätt är att använda typsnittet Courier där alla tecken har samma bredd (som en gammal skrivmaskin). På det sättet kan man skapa avstånd med mellanslag och ändå få raka kolumner. Nedan finns en tabell som skapats på det viset. Använd den här metoden om du tycker det är enklare. OBS typsnittet Courier ska ses som en nödåtgärd och ej användas på något annat sätt på webbsidan.

Damer + D50:    Förnamn Efternamn          196 slag
Juniorer:       David Åström               193 slag
Herrar:         Emil Lundh                 154 slag
H35:            Marcus Bertilsson          168 slag
H45:            Sören Szilagyi             180 slag
H55:            Ronny Rylander             168 slag
H65:            Jan-Erik Levin             184 slag

Bildgalleri

Bildgalleri kan skapas genom att lägga upp en serie miniatyrer. Bilderna ska läggas inuti en behållare (div) med klassen "miniatyrer". Detta gör man i HTML-fliken.
 1. Skriv ut den här manualen eller att ha den öppen i en egen flik bredvid.
 2. Klicka på HTML-knappen. All redigering måste ske i HTML-läget.
 3. Skriv in detta där bilderna ska ligga (inklusive den tomma raden). Det går även att kopiera kodsnutten i bilden här.
 4. Ställ markören på den tomma raden mellan div-taggarna.
 5. Klicka på bildknappen i redigeringsmenyn
 6. a) Om bilderna redan finns uppladdade så väljer du Picasa Webbalbum och klicka dig fram till det album som ska användas.
  b) Om bilderna ska laddas upp väljer du Överför.
 7. Markera alla bilder som ska vara med.
 8. Klicka på "Lägg till markerade"
 9. I nästa dialogruta väljer du
  Bildjustering: inga
  Bildstorlek: liten
 10. Sen är det klart.
OBS 1. Bilderna kommer inte att ligga snyggt i redigeringen. Det finns kod på sidan som skalar ner bilderna ytterligare så det blir snyggt på webbsidan som visas.

OBS 2. Ingen bildredigering av de här miniatyrerna kan ske i den andra fliken "Skriv" (bildtext etc). Det kommer att förstöra layouten. Så om du behöver lägga till ytterliga en bild ska du gå till HTML och ställa markören direkt efter den första div-taggen och sen upprepa proceduren ovan.