fredag 17 november 2017

Golfhäftet 2018 finns att köpa hos Claes


Golfhäftet 2018 finns att köpa, perfekt som julklapp. Vid köp av 2 stycken utgår en present på antingen en golfhandske eller handduk. Golfhäftet kostar 495 kronor per styck, betalning sker till golfklubbens bankgiro; 5035-6583.

Claes Aspenryd når man antingen på telefon 070 612 42 00 eller via mail; claesaspenryd@gmail.comonsdag 15 november 2017

Valberedningen behöver din hjälp!


Är du eller känner du någon som är intresserad, nyfiken och vill engagera sig i Strömsholms GK?
Valberedningen behöver din hjälp att hitta kandidater till poster som ledamöter och ordförande till styrelseåret 2018.
Skicka din nominering till valberedningen senast 15 december.

Kontaktuppgifter valberedningen:
Lars Mellin; mellin@telia.com, tel 072-5952119
Gisela Löfstrand; giselalofstrand@hotmail.com, tel 070-9795639
Siv Johansson; siv.johansson@beijerbygg.se, tel 070-9619173

Årsmötet äger rum 25 januari kl 19:00, klubbhuset Strömsholms GK.


/Valberedningen

söndag 12 november 2017

Kallelse till ordinarie höstårsmöte 25 januari 2018

Medlemmarna i Strömsholms Golfklubb kallas härmed till ordinarie höstårsmöte.
Torsdagen den 25 januari 2018 klockan 19:00.
Lokal: Klubbhuset Strömsholms GK.


Föredragningslista:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7 Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
9. Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) Ombud till GDF-möte.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:
11. Övriga frågor.
12. Mötets avslutande.


Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Handlingarna enligt ovan finns för avhämtning på kansliet eller så finns de tillgängliga på årsmötet.

Välkommen till höstårsmöte vintern 2018
Styrelsen


lördag 4 november 2017

Vintergreener

Från och med idag (4 nov) spelar vi på vintergreener. Men undvik att spela när det är frost på banan - när frosten tinat upp, eller när marken har blivit hårdfrusen, går det utmärkt att spela!

torsdag 12 oktober 2017

Höst Tour klass B måndag 16/10 = intälld

P.g.a. vattensjuk bana är Höst Tour klass B som skulle spelats måndag 16 oktober inställd.

måndag 9 oktober 2017

Seger för Andersson/Hedlund/Wallin/Eriksson i "Sista chansen"


Det var 48 golfsugna spelare som trotsade vädret och ställde upp i den avslutande "Sista chansen; 4-manna scramble" på Strömsholms GK. Den populära tävlingen blev snabbt fulltecknad där flera lag stod som reserver med förhoppning om att få plats.

Lyckad funktionärsgolf på Strömsholms GK


Det blev en lyckad avslutning när den årliga funktionärsgolfen arrangerades på Strömsholms GK. Tack vare alla funktionärer kan klubben genomföra mängder av aktiviteter, utbildningar, tävlingar etc. All tid och allt engagemang är av stor betydelse för klubben.
Tävlings- och medlemskommittén hade tillsammans ordnat med en rolig golftävling med efterföljande middag som avnjöts i klubbhuset. Ordförande Bo Eriksson tackade alla närvarande för allt stöd och bidrag under året.

fredag 22 september 2017

Final på Antikrundan 2017 tisdag 26/9

Hej på Er alla slipade och luttrade golfspelare, det är final på Antikrundan 2017 tisdag den 26/9.
  • Anmälan skall precis som vanligt äga rum i klubbhuset, absolut senast klockan 09:30.
  • Klockan 10:00 är det shotgunstart.
  • Anmälningsavgiften är 70 kronor.
  • Efter genomförd Antikrunda har vi gemensam fika i bästa format.
  • Avslutning under högtidliga former sker med prisutdelning för "100-lappen" och övrig prisutdelning.
Välkomna och Lycka till!
Oldboyskommittén

torsdag 21 september 2017

Info - Funktionärsgolf 2017

Det drar ihop sig till klubbens årliga funktionärsgolf. Nu på lördag 23 september spelas funktionärsgolfen på Strömsholms GK.
Samling kl 09.30 vid klubbhuset, start 10:00 (kanonstart). I samband med samlingen informeras om spelform och lagindelning.
Efter golfen samlas vi i klubbhuset för att tillsammans avnjuta lite god mat samt ha prisutdelning.

Vi ses!

Tävlingskommittén/Medlemskommittén