Läser in...

tisdag 24 januari 2017

Tonys röjargäng

Välbehövlig kaffepaus efter intensivt röjningsarbete och eldning vid golfbanan!

Arbetet kommer att fortsätta under tisdagar mellan 9 och 12, och naturligtvis finns det plats för fler medlemmar, som vill hjälpa till med att göra banan ännu bättre. Precis som vid golfspel är det här en trivsam social samvaro!

lördag 14 januari 2017

Tony's röjargäng träffas tisdag 17 jan, kl 09:00

Det skall eldas och röjas sly mm. nu på tisdag på golfbanan. Alla som vill hjälpa till är välkomna
till Tony's röjargäng tisdag 17 januari mellan klockan 09:00 - 12:00.

onsdag 21 december 2016

Julhälsning

Aktivitet på golfbanan även under vintern! Vi hade finfina skidspår direkt när snön och kylan kom. Sören och Lars Olah gör ett suveränt jobb med spårningen - tack! Det blir säkert mer snö och fler minusgrader så att vi får fler möjligheter att bättra på konditionen och styrkan i både armar och ben.

Tony Persson, tillsammans med många andra eldsjälar, har under nov-dec påbörjat röjning av sly på och runt vår golfanläggning. De kommer att fortsätta arbetet när vädret tillåter. Det finns plats för fler medlemmar, som vill bidra med sin arbetsinsats att förbättra banan och anläggningen!

 

Perfekt att spela golf över 9 hål
På Strömsholms golfklubb kommer du lätt ut på banan både före och efter jobbet.
Du hinner med alla andra uppgifter!
Du behöver inte ha dåligt samvete för att golfen tar för mycket tid!
Du kan enkelt ta med dig familjemedlemmar och vänner och introducera dem i golfspelet på Strömsholms golfklubb.
Du har möjlighet att låna golfutrustning på klubben!
Vår golfbana är alltid välskött och den ger alla golfspelare en verklig utmaning!
Om du kan göra en bra score på Strömsholms golfklubb, då kommer andra golfbanor att kännas mycket bekväma!

Styrelsen och personalen i klubben önskar alla medlemmar 

en God Jul och Ett Gott Nytt År!
fredag 25 november 2016

Medlemsavgifter för 2017 är justerade

Medlemsavgifter för 2017 är justerade. Avgifterna är fastställda enligt ordinarie höstårsmöte i Strömsholms Golfklubb den 24 november 2016, se fliken "Medlem".

tisdag 15 november 2016

Julklappsförslag

Du kan köpa Golfhäftet 2017 och ge bort i julklapp! Golfhäftet ger innehavaren rätt att spela på över 800 golfbanor i 10 olika länder till halv greenfee.

Golfhäftet 2017 kostar 495 kronor, och du beställer det på årsmötet 24/11 eller genom att maila Claes Aspenryd. Samtidigt sätter du in pengarna på bankgirokonto 5035-6583, eller swishar in pengarna till 1230836635. Så fort pengarna är registrerade på kontot får du komma överens med Claes om när du kan hämta kortet (tel 070 612 42 00).
Andra förslag på julklappar som du kan köpa presentkort på hos Strömsholms golfklubb är
  • medlemskap (greenfeemedlemskap eller fullvärdig medlem, från knatte till senior!)
  • greenfeecheckar
Kontakta Claes även om dessa julklappar!

söndag 13 november 2016

Kick-down inför vintern


Golfbanan har lagt sig i vinterdvala, och styrelsen och kommittéordförandena har idag haft ett kick-down-möte för att utvärdera året som gått samt förbereda höstårsmötet, som äger rum torsdagen den 24 november kl 19.00 i klubbhuset. Dit är alla medlemmar välkomna!
fredag 11 november 2016

Gräsroten - bli föreningsfadder!

Sponsra vår golfklubb, du som är kund hos Svenska Spel, genom att bli s k föreningsfadder för Strömsholms Golfklubb! Varje gång du spelar ger du då automatiskt poäng till klubben, och den totala poängsumman vid årets slut avgör  hur mycket pengar just vår klubb får. 50 miljoner delas ut till ungdomsidrotter varje år via Gräsroten hos Svenska Spel. Föreningarna får alltså pengar i förhållande till hur många poäng de samlat in under året. Det kostar dig ingenting extra. Du behöver bara meddela Svenska Spel att du vill stödja Strömsholms Golfklubb, så här:

Du söker efter Strömsholms Golfklubb på Svenska Spel  och klickar på namnet (vilket som helst av de två). Du kan också välja att säga till, när du spelar i butik, eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på 0770-11 11 11.

Här kan du läsa mer om vanliga frågor om Gräsroten på Svenska Spels sida.

Det här är ett enkelt sätt att stödja Strömsholms Golfklubb. I år (2016) får vi drygt 2800 kr tack vare de föreningsfaddrar vi hittills haft!tisdag 1 november 2016

Kallelse till ordinarie höstårsmöte 24 november 2016

Medlemmarna i Strömsholms Golfklubb kallas härmed till ordinarie höstårsmöte.
Torsdagen den 24 november 2016 klockan 19.00.
Lokal: Klubbhuset Strömsholms GK.


Föredragningslista:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7 Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
9. Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) Ombud till GDF-möte.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:
11. Övriga frågor.
12. Mötets avslutande.


Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Handlingarna enligt ovan finns för avhämtning på kansliet eller så finns de tillgängliga på årsmötet.

Välkommen till årsmöte hösten 2016
Styrelsen