måndag 15 oktober 2018

Det är bollränna som gäller från 1 oktober

Hej på er alla hängivna golfspelare, kom ihåg en sak;
Det är bollränna som gäller från 1 oktober.

Kom också ihåg att vid frost på banan så är det strängeligen förbjudet att spela, detta är speciellt viktigt att ta hänsyn till på morgonen innan solen värmt upp banan.

söndag 14 oktober 2018

Golfresa med Strömsholms GK - 2019


Starta säsongen 2019 på bästa sätt - Följ med Strömsholms GK på en fantastisk Golfresa!!

Plats:
Belek, Turkiet
Datum: 30 mars - 6 april 2019.
Anmälan: senast 31 oktober till Pa Eldenfalk, tel: 0705-594450 mail: eldenfalk@me.com
Pris: 771 euro i dubbelrum och 818 euro i enkelrum (pris gäller till 30/9).
I priset ingår; All inclusive på både hotell Sueno och Sueno De Luxe som ligger i Belek (Turkiet), transfer, fri golf på 2 riktigt bra banor (4 bokade tider i förväg) resten bokas på plats. För den som vill ha golfbil så kostar den 210 euro per bil i 6 dagar (105 euro/pp om man delar) Flyg bokas separat via nätet. Pa Eldenfalk som varit på plats varje år sen 2010 är guide.

söndag 7 oktober 2018

Lyckad funktionärsgolf

    Vinnare i årets funktionärsgolf - Anna Nyrén, Gösta Finell, Berith Westlund
Som tack för allt stöd och bidrag med att hjälpa till vid klubbens aktiviteter bjöds alla funktionärer till en golftävling på Strömsholms GK. Det blev en lagtävling med poängbogey som mynnade ut i fina resultat både i lag och individuellt. Efter tävlingen avnjöts en god middag i klubbhuset.

tisdag 2 oktober 2018

Kallelse till ordinarie höstårsmöte 22 november 2018

Medlemmarna i Strömsholms Golfklubb kallas härmed till ordinarie höstårsmöte.
Torsdagen den 22 november 2018 klockan 19:00.
Lokal: Klubbhuset Strömsholms GK.


Föredragningslista:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

    Styrelsen kommer inför 2019 att föreslå höjning av medlems- och spelavgifter.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
9. Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) Ombud till GDF-möte.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner, styrelsen tillhanda före 24 oktober.
11. Övriga frågor.
12. Mötets avslutande.


Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Handlingarna enligt ovan finns för avhämtning på kansliet eller så finns de tillgängliga på årsmötet.

Välkommen till höstårsmöte 2018
Styrelsen


lördag 29 september 2018

Storseger för Wallentin/Löfstrand/Wallentin/Persson


Det blev en storseger för Mathias Wallentin, Kasper Löfstrand, Michel Wallentin och Jacob Persson i säsongens sista 4-manna scramble - Sista chansen. Killarna spelade storslaget och hyllade båda varandra och vår fina bana i sitt segertal. Den populära tävlingsformen, som snabbt blir fulltecknad, rymde 15 lag till start. Efter segerlaget blev det en tät strid om andra och tredje platsen.

Funktionärsgolf - 6 oktober 2018


Lördagen den 6 oktober är det dags för årets funktionärsgolf - Observera nytt datum!

Som funktionär på Strömsholms GK har du en betydelsefull roll genom den tid och det engagemang som du bidrar med till klubbens verksamhet. Strömsholms GK vill tacka dig för årets insatser genom att bjuda in till en funktionärsgolf.

fredag 28 september 2018

Lyckad säsongsavslutning för damerna


    Vinnare i kvällens tävling: Monica Everland och Kickan Hovberg
Det var 24 damer som trotsade vädret och som deltog på damernas säsongsavslutning på Strömsholms GK. Det var verkligen en sådan där ruskig, kall och blåsig kväll men som inte hindrade klubbens damer som samlats för att göra upp i tävlingsformen foursome. Kvällen vinnare blev Kickan Hovberg o Monica Everland. 

måndag 24 september 2018

Final på Antikrundan 2018 tisdag 25/9

Hej på Er alla slipade och luttrade golfspelare, det är final på Antikrundan 2018 tisdag den 25/9.
  • Anmälan skall precis som vanligt äga rum i klubbhuset, mellan klockan 09:00 - 09:30.
  • Klockan 10:00 är det kanonstart.
  • Anmälningsavgiften är 70 kronor.
  • Efter genomförd Antikrunda har vi tårtkalas i bästa format.
  • Avslutning under högtidliga former sker med prisutdelning för "100-lappen" och övrig prisutdelning.
Välkomna och Lycka till!
Oldboyskommittén