onsdag 31 januari 2018

Ordförande i Strömsholms GKHej
Jag vill tacka för förtroendet att leda styrelsearbetet. Det ska bli spännande att få lära känna klubben medlemmar och personal, att få sätta sig in i verksamheten dom utmaningar och möjligheter som finns. Jag känner också en glädje över det engagemang som finns hos kommittéer och medlemmar, det jobb som ni gör och den tid ni lägger ner är ovärderlig för klubben, det engagemanget bidrar till att stärka klubbkänslan. 

Styrelsen i Strömsholms GK - 2018

Styrelsen för 2018: från vänster: Anders Randelius, Anna Nyrén, Per-Anderz (PA) Eldenfalk, Berit Westlund, Ulf Knutsson och Joachim Svärdh. Ej på bild: Eilert Alm och Harri Bahrman.

Den 25 januari samlades ca 50 medlemmar i Strömsholms GK för att delta i det något försenade höstårsmötet. I samband med mötet presenterades bland annat det föregående årets verksamhet och ett par nyval till styrelsen gjordes. Till den nya styrelsen för verksamhetsåret 2018 valdes:

torsdag 4 januari 2018

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Per-Anderz (PA) Eldenfalk nomineras som ny ordförande till Strömsholms GK. Läs mer om valberedningens förslag och presentation av alla nyval nedan.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningen i Strömsholms GK lämnar åt årsmötet följande förslag på styrelsesammansättning för 2018:

Nyval av ordförande för ett år:
Per-Anderz (PA) Eldenfalk
                  
Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:
Harri Bahrman
Eilert Alm

Omval av ledamot för en period av två år:
Anders Randelius            

Nyval av ledamöter för en period av två år:
Ulf Knutsson                                           
Joachim Svärdh                                      

Fyllnadsval (Bertil Bredin) för en period av ett år:
Inger Danred  

Omval av suppleant för en period av ett år:
Berith Westlund                
Anna Nyrén 

Följande ledamöter har avböjt omval och står såle­des inte till förfogande på höstårsmötet:
Bo Eriksson
Claes Asperyd
Bertil Bredin 


Läs presentation av förslag till nyval i Strömsholms GK:s styrelse nedan:       

onsdag 3 januari 2018

Kallelse till ordinarie höstårsmöte 25 januari 2018

Medlemmarna i Strömsholms Golfklubb kallas härmed till ordinarie höstårsmöte.
Torsdagen den 25 januari 2018 klockan 19:00.
Lokal: Klubbhuset Strömsholms GK.


Föredragningslista:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7 Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
9. Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) Ombud till GDF-möte.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:
11. Övriga frågor.
12. Mötets avslutande.


Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Handlingarna enligt ovan finns för avhämtning på kansliet eller så finns de tillgängliga på årsmötet.

Välkommen till höstårsmöte vintern 2018
Styrelsen


fredag 22 december 2017

Julhälsning

Hej alla golfvänner!

Tack för en utomordentligt bra golfsäsong! Synd bara att den är så kort...

Ett extra stort tack till våra anställda i klubben – Sören, Janne, Gunnar och Inger! Ni sköter vardagsjobbet på ett utmärkt sätt, så att vi som gillar golf kan glida runt och njuta av spelet och omgivningarna.

Ett stort tack även till alla som jobbar ideellt i klubben! Mer än 80 medlemmar ställer upp i vått och torrt med att sköta underhåll på banan, ordna tävlingar, skaffa sponsorer, hjälpa till i cafeterian, se till att våra miljöåtaganden efterlevs, fixa resor, skapa trivsel och sammanhållning, ordna utbildning för nybörjare och mycket mer.

Nu blir dagarna längre och snart är det dags att ta fram klubborna igen - men först ska vi varva ner och njuta av julen och fira in det nya året!

God Jul och Gott Nytt År!

önskar
Strömsholms Golfklubb
/gm Bo Eriksson
Ta gärna något gott att dricka!

fredag 17 november 2017

Golfhäftet 2018 finns att köpa hos Claes


Golfhäftet 2018 finns att köpa, perfekt som julklapp. Vid köp av 2 stycken utgår en present på antingen en golfhandske eller handduk. Golfhäftet kostar 495 kronor per styck, betalning sker till golfklubbens bankgiro; 5035-6583.

Claes Aspenryd når man antingen på telefon 070 612 42 00 eller via mail; claesaspenryd@gmail.comonsdag 15 november 2017

Valberedningen behöver din hjälp!


Är du eller känner du någon som är intresserad, nyfiken och vill engagera sig i Strömsholms GK?
Valberedningen behöver din hjälp att hitta kandidater till poster som ledamöter och ordförande till styrelseåret 2018.
Skicka din nominering till valberedningen senast 15 december.

Kontaktuppgifter valberedningen:
Lars Mellin; mellin@telia.com, tel 072-5952119
Gisela Löfstrand; giselalofstrand@hotmail.com, tel 070-9795639
Siv Johansson; siv.johansson@beijerbygg.se, tel 070-9619173

Årsmötet äger rum 25 januari kl 19:00, klubbhuset Strömsholms GK.


/Valberedningen

lördag 4 november 2017

Vintergreener

Från och med idag (4 nov) spelar vi på vintergreener. Men undvik att spela när det är frost på banan - när frosten tinat upp, eller när marken har blivit hårdfrusen, går det utmärkt att spela!